If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

os bu rhaid i mi farw

Translated to Welsh by @arswydus

os bu rhaid i mi farw,

rhaid i ti fyw

i ddweud fy stori

i werthu fy mhethau

i brynnu darn o frethyn

a chydig o linyn,

(gwna fo'n wyn â chynffon hir)

fel bod plentyn, rhywle yn Gaza

tra'n edrych drwy lygaid y nefoedd

yn aros am ei dad a adawodd mewn tân

a ffarweliodd a neb,

nid hyd yn oed ei gnawd

nid hyd yn oed iddo'i hun-

yn gweld y barcud, fy marcud a wnest ti, yn hedfan uwchben

a'n meddwl am eiliad fod angel yno yn dod â chariad yn ôl

os bu rhaid i mi farw

gad iddo ddod â gobaith

gad iddo fod yn chwedl


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.