If I Must Die...

אם עליי למות

Translated to Hebrew by

אם עליי למות

אתה חייב לחיות

לספר את סיפורי

למכור את חפציי

לקנות פיסת בד

ומגוון חוטים

(שיהיה לבן עם זנב ארוך)

שילד, איפשהו בעזה

בעודו בוהה בשמיים

בציפייה לאביו שעזב בלהב-

ולא נפרד מאדם

אפילו לא מבשרו

אפילו לא מעצמו-

רואה עפיפון, את העפיפון שלי שיצרת, עף לו אל על

וחושב לרגע שמלאך מרחף

מחזיר אהבה

אם עליי למות

תן לזה להפיח תקווה

תן לזה להפוך לסיפור


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.