If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

यदि म मर्ने पर्छ भने

Translated to Nepali by @timothyaryal

यदि म मर्ने पर्छ भने,

तिमी बाँच्नु पर्छ

मेरो कथा भन्न

मेरा सामान बेच्न

एउटा कपडाको टुक्रो किन्न

र केही तार

(बनाउन यसलाई सेतो, लामो पुच्छरसहितको)

ताकि एउटा बच्चाले, गाजामा कतै

जब क्षितिजसँग आँखा जुधाउँदै

पर्खदै आफ्नो बुवा, गएको थियो जो अकस्मात् -

कसैसँग बिदा नमागी

न आफ्नै शरीरसँग

न त आफैंसँग -

देख्नेछ त्यो चङ्गा, तिमीले बनाएको मेरो चङ्गा, उड्दैगरेको

र एकैछिन सोच्नेछ त्यहाँ एउटा दूत छ

माया फिर्ता ल्याउँदै गरेको

यदि म मर्ने पर्छ भने

यसले एउटा आशा ल्याओस्

यो बनोस् एउटा कथा


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.