If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Eğer ölmek zorundaysam

Translated to Turkish by @stansocrates

Eğer ölmek zorundaysam,

sen yaşamalısın

hikayemi anlatmak için

eşyalarımı satmak için

bir parça kumaş almak için

ve biraz ip,

(onu beyaz ve uzun kuyruklu yap)

böylece bir çocuk, Gazze'de bir yerde gökyüzüne bakarken

babasını beklerken - alevler içinde ayrılmış

ve hiç kimseye veda edememiş

ne kendi bedenine

ne de kendisine -

uçurtmayı görür, senin yaptığın benim

uçurtmamı, uçuyordur

yukarıda

ve bir an için orada bir melek olduğunu düşünür

sevgiyi geri getiren

Eğer ölmek zorundaysam

bırak umut getirsin

bırak bir masal olsun


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.