If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Om jag måste dö

Translated to Swedish by @Nieszkas

Om jag måste dö

du måste leva

att berätta min historia

att sälja mina föremål

köpa ett stycke tyg

och några snören,

(gör det vitt med en lång svans)

så att ett barn, nånstans i Gaza

som tittar på himlen i ögonen

väntar på sin pappa som lämnade i en flamma

och sa inte adjö inte till någon

inte ens till sitt kött

inte ens till sig själv

ser draken, min drake som du skapade, flyga upp ovanför

och tänker för ett ögonblick en ängel är där

hämtar med sig kärlek

Om jag måste dö

låt det väcka hopp

låt det bli en saga


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.