If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Hvis jeg må dø

Translated to Norwegian by @andreas_ved

Hvis jeg må dø,


må du leve

for å skrive livet mitt

for å selge tingene mine

for å kjøpe et tøystykke

og en snor

(en hvit snor, med lang hale)

så et barn, et sted i Gaza

som ser himmelen i øyet

ventende på faren som reiste i flammer-

uten å si farvel

ikke engang til sine

ikke engang til seg selv-

ser dragen, dragen min som du laget, som flyr der oppe

og først tror det er en engel

som kommer tilbake med kjærlighet

Hvis jeg må dø

la det gi håp


la det bli et kvad


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.