If I Must Die...

Idan har sai na mutu

Translated to Hausa by

Idan har sai na mutu,

to ka rayu,

don ka ba da labarina

ka sayar da karikitaina

don ka sayo dan kyalle

da 'yan zarurruka,

(ka yi shi fari mai doguwar jela)

don wani yaro, a wani lungu a Gaza

yayin da yake wa samaniya kallon kurilla

yana jiran babansa wanda ya kufce cikin batoyi-

kuma bai wa kowa bankwana ba

hatta tsokar jikinsa

har ma shi kansa-

zai ga firfilo, firfilona da ka kera, yana tashi sama

ya yi tsammani na dan lokaci cewa mala'ika ne

da zai dawo masa da kauna

Idan har sai na mutu

to hakan ya zama fata

ya zama abin labartawa


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.