If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

als ik moet sterven

Translated to Dutch by @grafbanga

als ik moet sterven

moet jij blijven leven

om mijn verhaal te vertellen

om mijn spullen te verkopen

om een stuk stof

en wat touwtjes te kopen

(zorg ervoor dat ze wit en lang zijn)

zodat een kind, ergens in Gaza,

terwijl hij de hemel in de ogen kijkt,

wacht hij op zijn vader die in een vuurzee vertrok -

en van niemand afscheid nam

zelfs niet van zijn eigen vlees

zelfs niet van zichzelf -

ziet hij de vlieger, mijn vlieger die jij hebt gemaakt, boven vliegen

en voor een moment denkt hij dat er een engel is

die de liefde terugbrengt

als ik moet sterven

laat het hoop brengen

laat het een verhaal zijn


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.