If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Tí mo bá gbọdò kú

Translated to Yoruba by @ayoTweetz

Tí mo bá gbọdò kú

Ìwọ kò gbódò kú

Kí o lè sọ ìtàn mí

Kí o lè ta gbogbo ohun iní mí

Kí o lè bàa ra aso funfun kan àti okun

Tí yóò máa jẹ àmì

Fún ọmọdé Gaza kan

Tí ó ń wo sánmà pèlú ìrètí pé Baba òun ń bộ

Lai mọ wípé ó ti di ẹni àná

Ó ti lọ lái dágbére

Kò dágbére fún ẹbí tàbí ará

Kò tilè lè dágbére fún ara rè

Tí ọmọdé náà bá rí aso funfun náà tó ń fò lókè lókè

Kí ó lè máa ronú pé Malaika kan ń bộ láti òkè

pèlú ìfé

Tí mo bá gbọdò kú

Jẹ kí ikú mí mú ìrètí wá

Jẹ kí ó di ìtàn


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.