If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Nëse do më duhet të vdes

Translated to Albanian by @gentanishku

Nëse do më duhet të vdes,

ti duhet të jetosh

për të treguar historinë time

për të shitur gjërat e mia

për të blerë një copë pëlhure

dhe ca fije,

(le të jetë e bardhë, me një bisht të gjatë)

që një fëmijë, diku në Gaza

me sytë drejt parajsës

duke pritur babanë që u largua si një flakë -

pa i dhënë lamtumirën askujt

as mishit të tij -

as vetes së tij

të shikoj balonën, balonën time të bërë prej teje, duke fluturuar lart

dhe të mendoj për një çast se një ëngjëll është aty

duke rikthyer dashurinë

Nëse do më duhet të vdes,

le të sjelli shpresë

le të bëhet tregim


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.