If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Mám-li zemřít

Translated to Czech by @LamisK

Mám-li zemřít,

ty musíš žít a vyprávět můj příběh

prodat mé věci

koupit kus látky

a pár provázků

(ať je bílá s dlouhým ocasem),

aby dítě tam někde v Gaze

hledící nebi do očí

když čeká na otce, co zmizel v plamenech,

s nikým se nerozloučil

nejbližším nedal sbohem ani sobě samému,

spatřilo draka, mého draka, kteréhos vyrobil, jak létá tam nahoře

a vidělo v něm aspoň na okamžik anděla,

který přináší zpět lásku

Mám-li zemřít,

nechť přinese naději,

nechť je to příběh


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.