If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Dacă eu trebuie să mor

Translated to Romanian by @elliebotoman

Dacă eu trebuie să mor,

tu trebuie să trăiești

ca să-mi spui poveștile

ca să-mi vinzi lucrurile

ca să cumperi o bucată de pânză

şi nişte sfori

(să-l faci alb cu o coadă lungă)

astfel încât un copil, undeva în gaza

în timp ce se uită la cer în ochi

îşi aşteaptă tatăl care a plecat în flăcări

și nu și-a luat rămas bun de la nimeni

nici măcar de la pielea lui

nici măcar de la el însuşi -

vede zmeul, zmeul meu pe care l-ai făcut tu, zburând sus

şi se gândeşte pentru o clipă că un înger este acolo

aducând dragostea înapoi

dacă eu trebuie să mor

să aducă speranţă

să aducă o poveste


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.