If I Must Die...

Jekk jien għandi mmut

Translated to Maltese by

Jekk jien għandi mmut

jeħtieġ li inti tgħix

biex ittarraf il-ġrajja tiegħi

biex tbigħli l-ħwejjeġ

ħalli tixtri biċċa drapp bajda

u daqxejn spag,

(agħmilha bajda b'denbha twil)

ħalli tifel jew tifla x'imkien f'Gaża

waqt li jħarsu lejn l-għajn tas-sema

u jistennew lil missierhom ġej lura wara li telaqhom f'ħuġġieġa -

u ma sellem lil ħadd

lanqas lil laħmu stess

lanqas lilu nnifsu -

jaraw it-tajra, it-tajra li għammiltli, ittir hemm fuq

u għal waqt wieħed biss jistħajjlu li hemm anġlu

qiegħed iroddilhom lura l-imħabba

Jekk jien għandi mmut

ħalliha ġġib it-tama

ħalliha ssir ġrajja.


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.