If I Must Die...

Nếu ta phải chết

Translated to Vietnamese by

Nếu ta phải chết,

Người phải sống

để kể lại câu chuyện này

bán tư trang của ta

mà mua lấy mảnh vải

cùng vài sợi dây,

(màu trắng với dải đuôi dài nhé)

để đâu đó tại Gaza này, một đứa trẻ

trong lúc ngưỡng vọng về thiên đường,

đợi người cha ra đi trong cháy rực-

chẳng kịp tạm biệt ai

kể cả máu thịt mình

kể cả bản thân mình-

thấy cánh diều này, cánh diều của ta mà người mang lại, sải cánh bay cao

mà nghĩ về khoảnh khắc một thiên thần trên kia

đưa tình thương trở lại

Nếu ta phải chết

hãy để hy vọng quay lại

hãy để nó kể lại câu chuyện này.


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.