If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Jeśli muszę umrzeć

Translated to Polish by @KamilMozel

Jeśli muszę umrzeć,

ty musisz przeżyć,

aby przekazać mą opowieść,

by sprzedać moje rzeczy,

by kupić kawałek płótna

i parę sznurków,

(niech będzie biały, z długim ogonem)

aby jakieś dziecko, gdzieś w Gazie,

spoglądając niebu w oczy,

wyczekując ojca, który odszedł w płomieniach—

i z nikim się nie pożegnał,

nawet z własnej krwi i kości,

nawet z samym sobą—

ujrzy latawiec, mój latawiec, zrobiony przez ciebie, lecący wysoko,

i pomyśli choć przez chwilę, że to anioł tam jest,

przywracający miłość.

Jeśli muszę umrzeć,

niech to przyniesie nadzieję,

niech to będzie opowieść.


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.