If I Must Die...

Inā rā me mate au

Translated to Māori by

Inā rā me mate au

Me ora tonu koe

Ki te kauhau mōku

Ki te hoko atu i āku rawa

Hai nama i te ngetaweru

Me ngā aho

(Kia mā me tētahi whiore)

Kia kitea ai e tētahi tamati,

Kei hea rā i Gaza, e whakamau ana

Ki te whatu o te rangi

E taria ana tōna pāpă

I wehe ohorere atu ai

Kāre tahi āna poroakī

Ki ōna uri

Ki a ia anō-

Te manuaute, taku manu nāhau anō, e rere runga rā

Me te hua kau iho he anahera rā e whakahoki ana i te aroha.


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.